Vitalità Coaching Privacyverklaring

Vitalità Coaching, gevestigd aan Zandvliet 16, 5282 PE Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vitalità Coaching

Zandvliet 16
5282 PE Boxtel

www.vitalita-coaching.nl
info@vitalita-coaching.nl
+31648811308

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitalità Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitalita-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitalità Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Vitalità Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Vitalità Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Vitalità Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitalità Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitalità Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitalità Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

SOORT GEGEVENS

BEWAARTERMIJN

REDEN

Namen, adressen, e-mailadressen, bankgegevens, BTW nummers

7 jaar

Wettelijke verplichting

IP-adressen bij het sluiten van overeenkomsten via de website

7 jaar

Om aan kunnen tonen dat je zelf overeenkomst bent aangegaan

Gegevens van Google Analytics

16 maanden

Website optimalisatie

Internetbrowser, IP adres en apparaattype bij gebruik chatfunctie op de site

6 maanden

Vragen beantwoorden

Gegevens die je zelf hebt ingevuld op formulier via de website

Totdat jij je abonnement opzegt

Jou gevraagde informatie geven en de afhandeling daarvan

E-mailadressen, namen en andere gegevens van abonnees die zichzelf hebben afgemeld

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Commercieel belang

Gezondheid

6 maanden na afloop van mindfulness training

Marketingdoeleinden, anders dan mailen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitalità Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitalità Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vitalità Coaching werkt samen met MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. Gegevens die met MailChimp worden gedeeld zijn: E-maildres, voornaam, het onderwerp waar jij nieuwsbrieven over wilt ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitalità Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Vitalità Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Reacties plaatsen op de website

Als je een reactie op de website plaatst onder een bericht, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier, je IP-adres en browsergegevens om spam tegen te gaan.

Contactformulieren op de website

Stuur je een bericht via een contactformulier op de website? Dan worden de inhoud van het bericht, je IP-adres, browsergegevens en je e-mailadres 6 maanden bewaard. Gegevens die je hier invult worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden tensie jij daar actief om hebt gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitalità Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitalita-coaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Vitalità Coaching wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitalità Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitalita-coaching.nl.